back_edited.png
back_edited.png
back_edited.png
כץ משלוחים מערכת VRF.jpg

מרכז לוגיסטי כץ משלוח בינעירוני מהיר בע"מ

גבעת ברנר

יועץ: א.מ. אינטרנשיונל בע"מ
מפקח: א. הורוביץ בע"מ

מיזוג אויר ומערכת פינוי עשן למרכז לוגיסטי בגודל 10000 מ"ר
הכולל בניין משרדים ומחסן לוגיסטי.


המתקן כולל:

מערכת VRF תוצרת LG לתפוקה של 140 טון קירור
יחידת טיפול אויר צח 30 טון קירור VRF
מערכת פינוי ואיוורור עשן
מפוחי יניקה
לוחות חשמל
מערכת הפעלה ממוחשבת נשלטת מרחוק